Реализован пројекат "Мој град је чист град"

ЈП „Комунално“ А.Д. Пале је уз финансијску помоћ Фонда за заштиту животне средине Републике Српске реализовало пројекат под називом „ Мој град је чист град“.

Циљ пројекта је да се у нашој општини покрену активности на селективном скупљању амбалажног отпада. У том циљу извршена је набавка 40 контејнера за селективно скупљање амбалажног отпада, и изграђено је 10 надстрешница-ниша за контејнере.

Контејнери су разврстани по боји поклопца, тако да свака боја назначава врсту отпада који се одлаже ( папир, пластика, стакло и мијешани комунални отпад ). Надстрешнице и контејнери постављени су у више улица, у ужем и ширем центру општине Пале.

Важно је напоменути да 40% од укупне количине отпада чини амбалажни отпад који се може даље рециклирати. Молимо све суграђане да подрже наше активности и учине да наш град буде љепши и чистији.

komunalno

Служба финансија и рачуноводства: 057/223-736

Правна служба: 057/223-259

Трифка Грабежа број 9,
71420 Пале