Почетак рада званичне web странице

У оквиру константног процеса модернизације, те развијања односа с јавношћу, ЈП „Комунално“ а.д. Пале пустила је у рад нову web страницу дизајнирану у складу са најмодернијим трендовима.

Циљ странице је да се осигура препознатљивост и квалитетне организацијске поставке садржаја, техничких рјешења и обављања послова, обавеза и одговорности утврђених Законом и Статутом.

Web страница омогућава грађанима једноставно праћење новости и дешавања у вези са активностима предузећа Комунално Пале, модернији приказ садржаја, олакшано претраживање и приступ информацијама, те интеграцију са друштвеним мрежама и дијељење садржаја.

На web страници могу се пронаћи темељне информације о предузећу Комунално Пале његовим надлежностима и организацијској структури, стандардним активностима те реализованим пројектима.

ЈП "Комунално" а.д. Пале послује као отворено акционарско друштво са средствима у својини Јавног предузећа, обављајући комуналне дјелатности од посебног интереса за општину Пале.

Служба финансија и рачуноводства: 057/223-736

Правна служба: 057/223-259

Трифка Грабежа број 9,
71420 Пале