Наставак пројекта "Релоад"

У склопу наставка "Релоад" пројекта данас је постављено десет клупа (пет на потезу улица Доброслава Јевђевића и Светосавска, те пет у дворишту вртића Буба-Мара), као и десет корпи за отпатке широм Пала.

Служба финансија и рачуноводства: 057/223-736

Правна служба: 057/223-259

Трифка Грабежа број 9,
71420 Пале