Бесплатан одвоз крупног отпада

ЈП „Комунално“ а.д. Пале у сарадњи са Општином Пале увeло је нови режим одвоза кабастог отпада, који се сада већ примјењује и требало би да донесе олакшице грађанима, али и да елиминише појаву неконтролисаног одлагања крупног отпада поред контејнера.

Имаоци кабастог отпада попут старог и руинираног намјештаја, бијеле технике, санитарних уређаја, картонске и дрвене амбалаже, или пак већих количина траве, пиљевине и сличног отпада дужни су да се наведеним данима до 8 часова јаве у ЈП „Комунално“ а.д. Пале, позивом на број телефона 065/695-749, како би служба предузећа преузела отпад на пријављеној адреси и без накнаде.

Отпад који настаје у процесу редовних активности у домаћинству попут траве, пепела и лишћа мора бити упакован или увезан у снопове, те као такав, у прописаним данима и временском интервалу одложен поред контејнера.

Када је у питању друга врста отпада, као што је грађевински шут, или отпадни материјал настао у поступку индустријске и пољопривредне производње, одвоз се врши искључиво по позиву и уз промотивне цијене.

Служба финансија и рачуноводства: 057/223-736

Правна служба: 057/223-259

Трифка Грабежа број 9,
71420 Пале