Poziv za Javnu licitaciju

позив за Јавну Лицитацију

Служба финансија и рачуноводства: 057/223-736

Правна служба: 057/223-259

Трифка Грабежа број 9,
71420 Пале