Ј.П. Комунално а.д. Пале

За љепше Пале!

Услуге

Вијести

Све вијести >

ОГЛАС

17.1.2023.

Прочитај више >

ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА У ЈП "КОМУНАЛНО" а.д. ПАЛЕ

12.1.2023.

Прочитај више >

Poziv za Javnu licitaciju

31.10.2022.

позив за Јавну Лицитацију

Прочитај више >

Служба финансија и рачуноводства: 057/223-736

Правна служба: 057/223-259

Трифка Грабежа број 9,
71420 Пале